Acceptació de les condicions generals

 

Les Condicions generals que a continuació es detallan, regulen la utilizació del Web de GRANOLLERS EXPERIENCE, SL.

L' utilizació del Web de GRANOLLERS EXPERIENCE, S.L atribueix la condició d' usuario de la mateixa i comporta l' acceptació plena i sense reserves de ningún tipus, per part del usuari, de totes les Condiciones Generales que estan publicadas en el moment d' acces del usuari.

 

AVIS LEGAL

 

En cumpliment de l' artícle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, els informem que el titular del lloc Web es:

 

Nom: Granollers Experience, SL

Adreça: C / Lluís Vives 55, baix

CP: 08400 Población: Granollers

Provincia: Barcelona

CIF: B66756156

Correu electrònic: [email protected]

Els propietaris es reserven el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

La informació i continguts presentats en aquesta web son de carácter orientatiu quedant el propietari de la web exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d' exactitud en aquesta informació i continguts.

La informació remitida en aquesta web haurà de ser verídica i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

 

AVIS LEGAL

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté l'avís legal (des d'ara, el "Avís Legal") que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, con la finalidad de regular el acceso y uso al presente sitio web http://granollersexperience.com (des d'ara, la "Web").

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la web són els que figuren a continuació:

Granollers Experience, SL
dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
CIF: B66756156
domicili: C / Lluís Vives 55, baix (08400) Población: Granollers
Correu electrònic: [email protected]
Telèfon: 640 789 769

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L'accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposa el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d'aplicació a serveis concrets inclosos en la mateixa.

El simple accés i la utilització de la Web atribueix la condició d'usuari (des d'ara, el "Usuari" en singular, i els "Usuaris" en plural) del web i comporta l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari, del total contingut de l'Avís Legal en la versió publicada a la web en el moment de l'accés.

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en la web, així com en el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, sent responsabilitat de l'Usuari revisar-les en el moment de cada accés i / o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de l'Avís Legal que sigui vigent en el moment d'ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L'Usuari declara i s'obliga a que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veritable, completa, precisa i que estigui autoritzat per divulgar-.

5.2. Compliment de la legalitat

L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que disposa l'Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la Web amb finalitats il·lícites, contraris al que estableix l'Avís Legal, o de forma lesiva per als drets i interessos del Titular de la web o de tercers.

El Titular de la web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i / o utilització del seu web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb el present Avís Legal.

5.3. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari haurà d'utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la web pugui patir com a conseqüència, directament o indirecta, l'incompliment per part de l'Usuari de l'Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Titular de la web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre d'altres, enllaços d'hipertext, banderes, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l'Usuari accedir a llocs web diferents de la web o llocs web de tercers (des d'ara, "Enllaços"). La utilització de Links no implica que existeixi dependència amb el Titular del web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web dels continguts o serveis per ells oferts, ni cap garantia a l'Usuari. per tant, l'Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d'aquests Links, quedant el titular del Web exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les que s'accedeixi a través dels enllaços.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la web no impliquen, per la seva mera existència, relació legal entre la web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del titular de la web de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el titular del Web s'eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i funcionament del web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, els pirates informàtics, etcètera), o que hagués estat causat per mala fe de l'Usuari.
2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la web o de les webs d'enllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l'ús indegut per l'Usuari del Web.
4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el titular del Web.
5. De l'accés i ús del web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades, per part de menors d'edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec evitin l'accés i ús a continguts no aptes.
6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats a la web.
7. De les dades incerts, inexacte, incorrectes o incompletes facilitades per l'Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i / o contactar amb l'Usuari.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fos declarada, Totalment o parcialment, nul·la ineficaços, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present Avís Legal, hagués d'afectar de manera integral.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com, totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l'usuari i el titular del Web per l'accés i utilització del Web, s'interpretaran i regiran de conformitat amb la llei espanyola.